Prodej komerčního stavebního pozemku, 6576 m², Lázně Bohdaneč

ZPENĚŽENO

Lokalita

Popis

Z pověření insolvenčního správce vám nabízíme z majetkové podstaty dlužníka ke zpeněžení stavební pozemek o rozloze 6576 m² v obci Lázně Bohdaneč pod p.č. 1541/3. Územním plánem je tento pozemek určen k zastavení občanskou vybaveností.

Dále jsou součástí prodeje tyto pozemky:
Pozemek p.č. 1539 – zahrada 184 m²
Pozemek p.č. 1538 – zahrada 432 m²
Pozemek p.č. 1535/2 – ostatní plocha 167 m²
Pozemek p.č. 1541/2 – zahrada 408 m²
Pozemek p.č. 1540 – zastavěná plocha a nádvoří – 748 m², zastavěn rodinným domem po požáru

Celková rozloha pozemků: 8515 m²

credit_card

Cena: ZPENĚŽENO

place

Adresa: Lázně Bohdaneč, Pardubice

gavel

Forma prodeje: přímý prodej

phone

Prohlídky: možno dohodnout telefonicky +420 777 892 239 nebo e-mailem info@insolvenciagroup.cz

Dokumenty ke stažení:
Znalecký posudek Lázně Bohdaneč
Dodatek znaleckého posudku L. Bohdaneč
Pokyn zajištěného věřitele na vyžádání

Další nemovitosti na prodej

Prodej pohledávky z majetkové podstaty dlužníka

CENU NABÍDNĚTE

Prodej pohledávek z majetkové podstaty dlužníka

ZPENĚŽENO

Prodej souboru pohledávek v rámci insolvenčního řízení

ZPENĚŽENO

Prodej pohledávky z majetkové podstaty dlužníka

ZPENĚŽENO

Prodej pohledávky úpadce Českomoravská záložna

ZPENĚŽENO