Prodej pohledávky úpadce Českomoravská záložna

ZPENĚŽENO

Popis

Z pověření správce konkurzní podstaty úpadce Českomoravská družstevní záložna – spořitelní a úvěrní družstvo nabízíme k prodeji (postoupení) následující pohledávku: pohledávka za paní Michaelou Stránskou ve výši 47 477,80 Kč s příslušenstvím, která je zapsána v majetku konkurzní podstaty v konkurzním řízení na výše uvedeného úpadce, sp. zn. 48 K 57/2002, vedeno u Krajského soudu v Hradci Králové. Uvedená pohledávka je exekučně vymáhána.

Podmínky prodeje:

  • pohledávka bude postoupena zájemci s nejvyšší nabídkou,
  • výši této nabídky musí odsouhlasit věřitelský výbor,
  • cena za postoupení pohledávky bude uhrazena nejpozději při podpisu smlouvy.

Správce konkurzní podstaty si vyhrazuje právo odmítnout všechny došlé nabídky.

credit_card

Cena: ZPENĚŽENO

gavel

Forma prodeje: přímý prodej – prodej nejvyšší nabídce, nabídky s uvedením ceny a vašeho nacionále zasílejte elektronicky na adresu info@insolvenciagroup.cz

phone

Prohlídky:

Další pohledávky k postoupení

Prodej pohledávky z majetkové podstaty dlužníka

CENU NABÍDNĚTE

Prodej pohledávek z majetkové podstaty dlužníka

ZPENĚŽENO

Prodej souboru pohledávek v rámci insolvenčního řízení

ZPENĚŽENO

Prodej pohledávky z majetkové podstaty dlužníka

ZPENĚŽENO

Prodej pohledávky z majetkové podstaty dlužníka

ZPENĚŽENO