Nabídka služeb

Pro insolvenční správce

Společnost INSOLVENCIA GROUP s.r.o. nabízí insolvenčním správcům především služby v rámci zprostředkování prodeje movitého i nemovitého majetku z majetkových podstat dlužníků v jednotlivých insolvenčních řízeních.

Své služby poskytujeme insolvenčním správcům, věřitelům a všem dalším subjektům spjatých s problematikou insolvenčních řízení.

Služby v rámci zpeněžování majetku

 • Zpeněžování majetku z insolvenčních řízení následujícími způsoby:
  • přímým prodejem
  • kamennou dražbou
  • elektronickou dražbou
  • pomocí výběrového řízení
 • Zajištění veškeré komunikace s dlužníky v rámci procesu zpeněžování jejich majetku
 • Zajištění veškerého právního servisu na míru insolvenčnímu správci
 • Zpracování odborného znaleckého posudku na každý předmět prodeje, jehož náklady jdou za naší společností
 • Realizace přeshraničního prodeje majetku
 • Zjištění dlužníkova movitého i nemovitého majetku v příslušných registrech
 • Inventarizace dlužníkova majetku
 • Pojištění veškerého zpeněžovaného majetku
 • Správa a údržba nemovitého majetku v průběhu celého procesu zpeněžování, údržba a uskladnění majetku movitého
 • Ostraha movitého i nemovitého majetku v průběhu celého procesu zpeněžování
 • Vyhotovení protokolu o každé provedené prohlídce předmětu prodeje, který slouží jako podklad pro insolvenčního správce i věřitele o počtu zájemců o prodávaný majetek
 • Vyhotovení protokolu o naší činnosti v průběhu zpeněžování majetku
 • Vyhotovení reportu o každé zpeněžované věci, podrobné statistiky o počtu zájemců a inzerci nabízeného majetku

Služby v rámci zřizování provozoven insolvenčního správce

 • Vyhledání vhodných lokalit pro zřízení provozovny insolvenčního správce dle preferencí klienta
 • Vyhledání konkrétních kancelářských prostor, které splňují veškerá kritéria vyžadovaná Ministerstvem spravedlnosti pro materiální vybavení insolvenčního správce
 • Zřízení provozoven recipročním způsobem mezi partnerskými insolvenčními správci

Softwarové služby pro insolvenční správce

 • Zajištění instalace softwaru pro insolvenční správce na všech pracovních počítačích
 • Zajištění individuálního školení pro vybrané zaměstnance nebo pro celou kancelář insolvenčního správce za účelem efektivního využívání programu pro insolvenční správce

Poradenství pro insolvenční správce

 • Poradenství pro začínající insolvenční správce prostřednictvím partnerských správců a odborníků v oblasti insolvenčního práva
 • Zasílání aktualit v oblasti insolvenčního práva, pravidelné informování o připravovaných novelách a změnách insolvenčního zákona, poznatky ze školení insolvenčních správců

Ostatní služby

 • Aktivní vyhledávání klientů pro sepis insolvenčních návrhů
 • Vyhledání a zajištění personálního vybavení kanceláře či provozovny insolvenčního správce

Pro věřitele

Pro subjekty, které vystupují v insolvenčních řízeních jako přihlášení věřitelé, poskytujeme především služby v oblasti zpeněžování majetku. Společně nalezneme pro Vás nejvhodnější způsob zpeněžení tak, aby Vaše pohledávka byla uspokojena v co nejvyšší možné výši.

 • Zpeněžování majetku následujícími způsoby:
  • přímým prodejem
  • kamennou dražbou
  • elektronickou dražbou
  • pomocí výběrového řízení
 • Kompletní právní servis při procesu přihlašování pohledávek do jednotlivých insolvenčních řízení
 • Právní zastupování v insolvenčních řízení jednotlivých dlužníků
 • Veškerý právní servis při převodu pohledávek v již zahájených insolvenčních řízení

Pro zájemce o nabízený majetek

Koupě majetku z insolvenčního řízení zahrnuje oproti klasickému prodeji řadu specifik, se kterými je důležité se obeznámit a získat především odborné a relevantní informace o celém průběhu prodeje.

 • Kompletní právní poradenství v průběhu celého procesu odkupu majetku v rámci insolvenčního řízení
 • Zajištění veškerého právního servisu, za který po zpeněžení insolvenční správce neodpovídá
 • Zastupování klientů před příslušnými katastrálními úřady
 • Účelové založení společností pro odkup majetku z insolvenčních řízení (SPV)
 • Zajištění financování za účelem koupě majetku našimi odborníky specializujícími se výhradně na vyřizování úvěrů pro koupi majetku z insolvenčních řízení
 • Zajištění odhadu nutné investice do předmětu prodeje, nejčastěji nemovitosti, odbornou stavební společností

Pro dlužníky

Při poskytování našich služeb nezapomínáme ani na samotné dlužníky, neboť jejich postavení a situace nebývá jednoduchá a často vyžaduje právní pomoc a odborné vedení.

 • Kompletní právní poradenství v oblasti Vašich dluhů partnerskými advokátními kancelářemi na území celé České republiky
 • Vyhledání vhodného sepisovatele insolvenčního návrhu v lokalitě Vašeho bydliště či zaměstnání
 • Právní zastupování v průběhu Vašeho insolvenčního řízení

Pro investory

Majetek nabízený k prodeji v rámci insolvenčních řízení bývá nezřídka výhodnou investiční příležitostí. Pokud dlouhodobě vyhledáváte vhodné investiční nemovitosti či sháníte konkrétní typ majetku za účelem jednorázové investice, neváhejte nás kontaktovat pro získání kompletní nabídky a veškerých informací.