O společnosti

INSOLVENCIA GROUP je renomovaná společnost zabývající se komplexním servisem pro insolvenční správce na území celé České republiky. Naším primárním a jediným zaměřením je problematika prodeje majetku z majetkových podstat dlužníků v rámci všech druhů úpadku a veškerá agenda s tím související. Mimo zpeněžování majetku poskytujeme insolvenčním správcům široké spektrum služeb, které značně usnadňují výkon jejich funkce a umožňují efektivněji zvládat veškerou pracovní náplň.

Zkušenosti v odvětví insolvenčního práva získáváme od doby, kdy nabyl účinnosti Zákon č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), tedy od roku 2008, jakožto zaměstnanci advokátní a insolvenční kanceláře. Díky silnému právnímu zázemí řešíme velice rychle a efektivně všechny záležitosti našich klientů s důrazem na maximální diskrétnost, profesionalitu a individuální přístup.

Široké spektrum našich služeb dále poskytujeme subjektům, které vystupují v jednotlivých insolvenčních řízeních jako přihlášení věřitelé, tedy převážně bankám a jiným společnostem zabývajícím se odkupem pohledávek. Pro tyto subjekty zajišťujeme především servis v oblasti zpeněžování majetku v insolvenčních řízeních způsobem, který sami preferují a který je pro uspokojení jejich pohledávek nejvýhodnější. Nedílnou součástí našich služeb je také poskytování veškerého právního servisu, poradenství a taktéž právní zastupování partnerskými advokátními kancelářemi a advokáty v oblasti insolvenčního práva.

V neposlední řadě je náš servis zaměřen také na zájemce o veškerý námi nabízený majetek a to způsobem, který zajišťuje během procesu prodeje veškeré relevantní a odborné informace o každém kroku, který prodej majetku v rámci insolvenčního řízení vzhledem ke svým specifikům obnáší. Těmto zájemcům nabízíme právní, finanční i další služby za účelem bezproblémové koupě movitých i nemovitých věcí bez jakýchkoli rizik a komplikací.

Naše služby směřujeme také na samotné dlužníky, ať už fyzické či právnické osoby, kterým nabízíme především právní poradenství a konzultace v oblasti svých dluhů prostřednictvím partnerských advokátních kanceláří.

V současné době spolupracuje naše společnost s více než třemi desítkami insolvenčních správců a věřitelů na území celé České republiky. Dále spolupracujeme s celou řadou věhlasných advokátních kanceláří a advokátů, notářů, soudních znalců, realitních odborníků a expertů na problematiku insolvenčního práva.