Prodej pohledávky z majetkové podstaty dlužníka

ZPENĚŽENO

Popis

Z pověření insolvenčního správce dlužníka VDT Plus s.r.o. nabízíme k prodeji (postoupení) následující pohledávku:

Pohledávka za společností RESA – sanace a rekonstrukce, spol. s r.o., Šalounova 778/18, 703 00 Ostrava – Vítkovice, IČ: 25837982, ve výši 756 367,- Kč s příslušenstvím, která je sepsána v soupisu majetkové podstaty v rámci insolvenčního řízení na výše uvedeného dlužníka, sp. zn. MSPH 79 INS 1856 / 2019, vedeno u Městského soudu v Praze. Na společnost RESA – sanace a rekonstrukce, spol. s r.o. byl Krajským soudem v Ostravě prohlášen konkurz a předmětná pohledávka je přihlášena a zjištěna ve výši 756 367,- Kč.

Podmínky prodeje:

  • pohledávka budou postoupena zájemci s nejvyšší nabídkou,
  • výši této nabídky musí odsouhlasit insolvenční soud,
  • cena za postoupení pohledávky bude uhrazena nejpozději při podpisu smlouvy.

Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny došlé nabídky.

credit_card

Cena: nabídky s uvedením ceny a vašeho nacionále zasílejte elektronicky na adresu info@insolvenciagroup.cz

gavel

Forma prodeje: přímý prodej – prodej nejvyšší nabídce

phone

Prohlídky:

Další pohledávky k postoupení

Prodej pohledávky z majetkové podstaty dlužníka

CENU NABÍDNĚTE

Prodej pohledávek z majetkové podstaty dlužníka

ZPENĚŽENO

Prodej souboru pohledávek v rámci insolvenčního řízení

ZPENĚŽENO

Prodej pohledávky úpadce Českomoravská záložna

ZPENĚŽENO

Prodej pohledávky z majetkové podstaty dlužníka

ZPENĚŽENO