Prodej pohledávky z majetkové podstaty dlužníka

CENU NABÍDNĚTE

Popis

Insolvenční správkyně dlužnice X – Media servis s.r.o., IČ 27762297, se sídlem Ostrava, U Cementárny 1171/11, JUDr. Ilona Dorková nabízí k odkoupení pohledávku vůči dlužnici HS Group CZ s.r.o., IČO 28995155, sídlem Rybná 716/24, 11000 Praha – Staré Město. Ve výši 260.564,- Kč spolu s úrokem z prodlení ve výši 11,75% ročně z částky 260.564,- Kč do zaplacení, dále s náklady řízení ve výši 29. 040,- Kč.

Pohledávka je přiznána pravomocným a vykonatelným platebním rozkazem Obvodního soudu pro Prahu 1 č.j. EPR 95297/2022 ze dne 26.5.2022.

Prodej se uskuteční nejvyšší nabídce. Nabídky zasílejte na adresu JUDr. Ilona Dorková, Jindřišská 1441, 530 02 Pardubice nebo e-mailem na dorkova@advokati-pardubice.cz.

Pro bližší informace k nabízené pohledávce kontaktujte IS na tf. 602 470 990.

credit_card

Cena: viz popis inzerátu

gavel

Forma prodeje: přímý prodej – prodej nejvyšší nabídce

phone

Prohlídky:

Další pohledávky k postoupení

Prodej pohledávek z majetkové podstaty dlužníka

ZPENĚŽENO

Prodej souboru pohledávek v rámci insolvenčního řízení

ZPENĚŽENO

Prodej pohledávky z majetkové podstaty dlužníka

ZPENĚŽENO

Prodej pohledávky úpadce Českomoravská záložna

ZPENĚŽENO

Prodej pohledávky z majetkové podstaty dlužníka

ZPENĚŽENO