SPOLEHLIVÝ PARTNER INSOLVENČNÍCH SPRÁVCŮ
A VĚŘITELŮ

INSOLVENCIA GROUP je renomovaná společnost poskytující komplexní služby pro insolvenční správce a věřitele na území celé České republiky.

Servis pro insolvenční správce

Zajišťujeme rozsáhlé služby pro insolvenční správce nejen v oblasti zpeněžování majetku.

Servis pro věřitele

Poskytujeme služby subjektům, které vystupují v jednotlivých insolvenčních řízeních jako věřitelé.

Právní poradenství

Nabízíme dlužníkům a zájemcům o nabízený majetek právní servis a poradenství prostřednictvím partnerských advokátních kanceláří.

0
Na trhu působíme již desátým rokem.
0
Za tuto dobu jsme vytvořili pevnou spolupráci s bezmála 60 procesními subjekty vystupujícími v insolvenčních řízeních.
0
A úspěšně zpeněžili majetek z majetkových podstat za více než 400 milionů.

Etický kodex a vize společnosti

Společnost INSOLVENCIA GROUP poskytuje v rámci své činnosti služby v oblasti insolvenčního práva na nejvyšší možné úrovni. Při plnění našich každodenních pracovních úkolů dbáme na striktní dodržování zákonů, etického kodexu slušného chování a především pravidel fair play. Věříme, že pokud je práce vykonávána poctivě a profesionálně, může obohatit všechny zúčastněné strany a tím přispět k vytváření dlouhodobých příznivých obchodních vztahů.

Na prvním místě je pro nás spokojenost našich obchodních partnerů a klientů, prohlubování jejich důvěry a neustálé zdokonalování našich produktů. Za tímto účelem se konstantně vzděláváme v oblasti insolvenčního práva i dalších právních odvětví a stejným způsobem vedeme naše zaměstnance. Naším cílem je být i nadále přední společností v poskytování služeb pro insolvenční správce, věřitele a dlužníky a zvyšovat tak úroveň insolvenčního prostředí v České republice.

Máte-li zájem o představení kompletního portfolia služeb naší společnosti, zavolejte na číslo +420 777 892 239 nebo napište na info@insolvenciagroup.cz.