Prodej pozemků, Broumov (LICITAČNÍ ŘÍZENÍ UKONČENO)

ZPENĚŽENO

Lokalita

Popis

Z pověření insolvenční správkyně vám nabízíme z majetkové podstaty dlužníků ke zpeněžení soubor pozemků v kat. území Rožmitál, obec Broumov, a to konkrétně:

  • pozemek označený jako p.č. 704/15 (orná půda) o velikosti 809 m², ve tvaru nepravidelného mnohoúhelníku,
  • pozemek označený jako p.č. 720/4 (lesní pozemek) o velikosti 219 m², ve tvaru nepravidelného mnohoúhelníku, na části pozemku trvalé porosty,
  • pozemek označený jako p.č. 704/7 (trvalý travní porost) o velikosti 3.795 m², nepravidelného tvaru,

vše v katastrálním území Rožmitál. Uvedené nemovité věci jsou zapsány na LV č. 2418 pro kat. území Rožmitál, obec Broumov u Katastrálního úřadu pro Královehradecký kraj, Katastrálního pracoviště Náchod, dle platného územního plánu obce jsou v ploše s funkčním využitím „plochy zemědělské trvale zatravněné“.

Podrobnější popis je uveden v přiloženém odborném vyjádření, kdy cena obvyklá činí 95.000,- Kč.

Zpeněžení probíhá formou prodeje mimo dražbu nejvyšší učiněné nabídce, s tím, že nejnižší nabídková cena činí 95.000,- Kč.

Prodej bude uskutečněn za těchto podmínek:

  • pozemky budou prodány jako celek, tj. společně jednou smlouvou
  • pozemky budou prodány nejvyšší nabídce;
  • kupní cena bude uhrazena nejpozději ke dni podpisu kupní smlouvy
  • insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout veškeré nabídky
  • prodej je podmíněn souhlasem věřitelského výboru a insolvenčního soudu

Své nabídky zasílejte prostřednictvím emailu na info@insolvenciagroup.cz do 17.11.2021. Do předmětu uveďte: „KSHK 45 INS 6356/2015, pozemky, nabídka.“

credit_card

Cena: ZPENĚŽENO

place

Adresa: Rožmitál, Broumov

gavel

Forma prodeje: přímý prodej – prodej nejvyšší nabídce mimo dražbu

phone

Prohlídky: možno dohodnout telefonicky +420 777 892 239 nebo e-mailem info@insolvenciagroup.cz

DOKUMENTY KE STAŽENÍ:

Odborné vyjádření znalce

Další nemovitý majetek na prodej

Prodej stavebního pozemku 836 m2, Mikulovice u Pardubic

5 425 640 Kč

Prodej podílu 1/6 bytové jednotky 3+1, Chotěboř

290 000 Kč

Prodej novostavby rodinného domu 4+kk, Mikulovice, Pardubice

10 990 000 Kč

Prodej souboru pozemků, Veselí nad Moravou

CENU NABÍDNĚTE

Prodej podílu 1/8 rodinného domu se třemi BJ, Brno

ZPENĚŽENO