Prodej podílu 1/8 rodinného domu se třemi BJ, Brno

ZPENĚŽENO

Lokalita zpeněžované nemovitosti:

 

Popis zpeněžované nemovitosti:

Z pověření insolvenční správkyně vám nabízíme z majetkové podstaty ke zpeněžení podíl 1/8 rodinného domu, Brno.

Předmětný pozemek s rodinným domem leží v obci Brno, v městské části Brno-Královo Pole v ulici Vackova, číslo orientační 86a. Dům je tříbytový (1+1, 2+1 a 2+1) s volným půdním prostorem. Dispozice domu s umístěným schodištěm u obvodní zdi umožnilo zřízení 3 bytových jednotek, v každém podlaží je jedna jednotka. RD byl postaven v roce 1931, v posledních letech byly v cca polovině domu vyměněna okna, a v některých bytech došlo k modernizaci sociálního zařízení, vytápění je etážové, plynové, v posledních letech došlo k výměně kotle. Byty jsou obsazené. Do domu vedou přípojky inženýrských sítí tj. vodovod, kanalizace, plynovod a el. vedení 230V. Konstrukční prvky krátkodobé a střednědobé životnosti jsou na konci své životnosti a technicky je stav před rekonstrukcí.

Pozemek: parcelní číslo 3295 v k.ú. Královo Pole, pozemek je v katastru nemovitostí veden v druhu pozemku – zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí výše zmíněný RD s číslem popisným 1979 a orientačním 86a.

 

insert_drive_file
Dokumenty ke stažení:

Znalecký posudek

Pokyn zajištěného věřitele (na vyžádání)

 

sell

Cena: ZPENĚŽENO

gavel

Forma prodeje: přímý prodej – prodej nejvyšší nabídce

phone

Prohlídky: možno dohodnout telefonicky +420 777 892 239 nebo e-mailem info@insolvenciagroup.cz

place

Adresa: Vackova 86a, Brno