Prodej 1/2 podílu zahrady, Vendryně

LICITAČNÍ ŘÍZENÍ UKONČENO

Lokalita

Popis:

Z pověření insolvenční správkyně vám nabízíme z majetkové podstaty dlužníka ke zpeněžení následující:

Podíl 1/2 pozemku p.č. 3933 o výměře 384 m2 – zahrada. zapsaný na LV č. 1316, k.ú. Vendryně, obec Vendryně.

Pozemek je zatravněn, mírně svžitého charakteru, s ovocnými a okrasnými dřevinami, přístup na pozemek je zajištěn z obecní komunikace (p.č. 3953/2). Pozemek je oplocen pletivem, vstup přes dřevěný plot. Pozemek je napojen na el. síť, na pozemku se nachází dřevěný domek bez základu.

sell

Cena: LICITAČNÍ ŘÍZENÍ UKONČENO

gavel

Forma prodeje: přímý prodej – prodej nejvyšší nabídce
(termín pro podávání nabídek není stanoven)

phone

Prohlídky: možno dohodnout telefonicky +420 777 892 239 nebo e-mailem info@insolvenciagroup.cz

place

Adresa: Vendryně