Prodej 1/2 podílu garáže, Třinec

LICITAČNÍ ŘÍZENÍ UKONČENO

Lokalita

Popis:

Z pověření insolvenční správkyně vám nabízíme z majetkové podstaty dlužníka ke zpeněžení následující:

Podíl 1/2 pozemku p.č. 2924, jehož součástí je garáž bez č. ev., evidované na LV č. 2066, k.ú. Lyžbice, obec Třinec.

Garáž o rozměrech 3,75×6,5m, užitná plocha 24 m2, zastavěná plocha dle KN 35 m2, zděná, řadová, nepodsklepená, s možností napojení na el. síť.

sell

Cena: LICITAČNÍ ŘÍZENÍ UKONČENO

gavel

Forma prodeje: přímý prodej – prodej nejvyšší nabídce
(termín pro podávání nabídek není stanoven)

phone

Prohlídky: možno dohodnout telefonicky +420 777 892 239 nebo e-mailem info@insolvenciagroup.cz

place

Adresa: Lyžbice, Třinec