Prodej řadové garáže, Broumov (LICITAČNÍ ŘÍZENÍ UKONČENO)

ZPENĚŽENO

Lokalita

Popis

Z pověření insolvenční správkyně vám nabízíme z majetkové podstaty dlužníků ke zpeněžení řadovou garáž v Broumově, a to konkrétně:

Pozemek parc. st. č. 1005, zastavěná plocha a nádvoří, o vým. 18 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, řadová garáž; zapsáno na LV č. 3036, k.ú. Broumov, obec Broumov, vedeno Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod.
Nemovitosti se nachází cca 150m východně od Mírového nám. a cca 50m od řeky Stěnavy, v blízkosti žádná zahuštěná bytová zástavba, přistup po asfaltové komunikaci z ul. Na Příkopech.

Zpeněžení probíhá formou prodeje mimo dražbu nejvyšší učiněné nabídce, s tím že nejnižší nabídková cena činí 95.000,- Kč.

Prodej bude uskutečněn za těchto podmínek:
• pohledávka bude prodána nejvyšší nabídce;
• kupní cena bude uhrazena nejpozději ke dni podpisu kupní smlouvy
• insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout veškeré nabídky
• prodej je podmíněn souhlasem věřitelského výboru a insolvenčního soudu

Své nabídky zasílejte prostřednictvím emailu na emailovou adresu info@insolvenciagroup.cz, do 11.11.2021. Do předmětu uveďte: „KSHK 45 INS 6356/2015, řadová garáž, nabídka.“

credit_card

Cena: ZPENĚŽENO

place

Adresa: Na Příkopech, Broumov

gavel

Forma prodeje: přímý prodej – prodej nejvyšší nabídce mimo dražbu

phone

Prohlídky: možno dohodnout telefonicky +420 777 892 239 nebo e-mailem info@insolvenciagroup.cz

DOKUMENTY KE STAŽENÍ:

Odborné vyjádření znalce

Další nemovitý majetek na prodej

Prodej stavebního pozemku 836 m2, Mikulovice u Pardubic

5 425 640 Kč

Prodej podílu 1/6 bytové jednotky 3+1, Chotěboř

290 000 Kč

Prodej novostavby rodinného domu 4+kk, Mikulovice, Pardubice

10 990 000 Kč

Prodej souboru pozemků, Veselí nad Moravou

CENU NABÍDNĚTE

Prodej podílu 1/8 rodinného domu se třemi BJ, Brno

ZPENĚŽENO