Prodej pozemku o výměře 535 m², Vrchlabí

ZPENĚŽENO

Lokalita

Popis

Z pověření insolvenčního správce vám nabízíme pozemek v obci Vrchlabí.

Prodávané nemovité věci tvoří:

– pozemek p.č. 148/11 zapsaný na LV3802 o celkové výměře 535 m²

– pozemek p.č. 149/5 zapsaný na LV3816 (oceňován je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/22)

– pozemek p.č.148/1 zapsaný na LV3891 (oceňován je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/22),

vše v katastrálním území Hořejší Vrchlabí (kód:786349), obec Vrchlabí, okres Trutnov.

Pozemky se nachází v intravilánu obce, na jejím severním okraji, v části Hořejší Vrchlabí. Pozemky jsou součástí zahrádkářské osady Horská, jsou nezastavěné, vyskytují se na nich pouze trvalé porosty, vzniklé ovšem většinou spontánně, náletem, případně kořenovými výmladky. Trvalé porosty jsou neudržované.

Pozemek p.č. 148/11 je pozemek předurčený pro realizaci rekreační, případně zahrádkářské chaty, pozemky p.č. 148/1 a p.č. 149/5 jsou součásti systému obslužných komunikací k jednotlivým parcelám.

Vrchlabí má statut města a nachází se v okrese Trutnov a je obcí s rozšířenou působností a pověřeným obecním úřadem. Dopravní spojení prostředky hromadné dopravy je dobré, k dispozici je autobusové i vlakové spojení. Obec je výchozím bodem pro cesty do západních Krkonoš.

info_outline

Cena: ZPENĚŽENO

place

Adresa: Hořejší Vrchlabí, Vrchlabí

gavel

Forma prodeje: přímý prodej – prodej nejvyšší nabídce

phone

Prohlídky: možno dohodnout telefonicky +420 777 892 239 nebo e-mailem info@insolvenciagroup.cz

DOKUMENTY KE STAŽENÍ:

Znalecký posudek
Pokyn zajištěného věřitele – na vyžádání

Další nemovitosti na prodej

Prodej stavebního pozemku 836 m2, Mikulovice u Pardubic

5 425 640 Kč

Prodej podílu 1/6 bytové jednotky 3+1, Chotěboř

290 000 Kč

Prodej novostavby rodinného domu 4+kk, Mikulovice, Pardubice

10 990 000 Kč

Prodej souboru pozemků, Veselí nad Moravou

CENU NABÍDNĚTE

Prodej podílu 1/8 rodinného domu se třemi BJ, Brno

ZPENĚŽENO