Prodej podílu 1/6 bytové jednotky 3+1, Chotěboř

290 000 Kč

Lokalita zpeněžované nemovitosti:

 

Popis zpeněžované nemovitosti:

Z pověření insolvenční správkyně vám nabízíme z majetkové podstaty ke zpeněžení spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 na nemovitostech zapsaných na listu vlastnictví č. 3842 pro obec a katastrální území Chotěboř, a to konkrétně:

  • bytová jednotka č. 1144/18, vymezená podle z. č. 72/1994 Sb. v budově čp. 1143, 1144, Chotěboř, postavené na pozemcích č.  1477/4 a 1477/5 – zastavená plocha a nádvoří),
  • podíl 101/2500 na společných částech domu,
  • podíl 101/2500 na pozemcích č. 1477/4 – zastavěná plocha a nádvoří, 1477/5 – zastavěná plocha a nádvoří, 1477/11 – ostatní plocha,

vše obec a katastrální území Chotěboř.

Podle znaleckého posudku ze dne 30. 7. 2023 činí cena obvyklá spoluvlastnického podílu ve výši 1/6, tj. spoluvlastnického podílu dlužníka, 400.000,- Kč.

Bytová jednotka  je v současné době užívána jednou ze spoluvlastnic.

 

Podmínky prodeje:

  • Prodej nejvyšší nabídce (nejnižší podání – 400.000,-)
  • Kupní cena bude uhrazena na účet majetkové podstaty před uzavřením kupní smlouvy
  • Zpeněžení a odsouhlasení kupní ceny podléhá souhlasu insolvenčního soudu.

Insolvenční správkyně si vyhrazuje právo odmítnou všechny předložení nabídky bez uvedení důvodu., právo zrušit tuto nabídku ke zpeněžení či změnit její podmínky a dále případně vyzvat zájemce o navýšení nabídnuté kupní ceny.

 

insert_drive_file
Dokumenty ke stažení:

 

sell

Cena: 290 000 Kč

gavel

Forma prodeje: přímý prodej – prodej nejvyšší nabídce

phone

Prohlídky: možno dohodnout telefonicky +420 777 892 239 nebo e-mailem info@insolvenciagroup.cz

place

Adresa: Chotěboř 1144/18