Dražba průmyslového areálu, Velká Polom,Ostrava

PŘIPRAVUJEME

Lokalita

Popis

Z pověření insolvenčního správce pro vás připravujeme dražbu komerčního areálu v obci Velká Polom u Ostravy.

Budova č. p. 508 se nachází v zastavěném území obce, v okrajové severní části, při ulici Průmyslová. Bezprostřední okolí je tvořeno zástavbou skladů, lehké výroby, kravína, napojení na rychlostní komunikaci č. 11 směr Ostrava – Opava ve vzdálenosti 900 m. Správní centrum obce cca 1,5 km, zastávka autobusu 1,3 km, vzdálenost do Ostravy 7 km, do Opavy 14 km. Přístupnost z veřejné komunikace.

Objekt se souvisejícími pozemky parc. č. 287/37, 289/1 a 1365/34 (vč. příslušenství a součástí, tj. stavby č. p. 508 na parc. č. 289/1, zapsaných na LV č. 1139, v katastrálním území Velká Polom, obec Velká Polom, okres Ostrava – město) je v katastru nemovitostí veden jako jiná stavba (pro výrobu a skladování). Stavba je nepodsklepena, přízemní a částečně dvoupodlažní, po rekonstrukci a provedených přístavbách. Napojena je na přípojky inženýrských sítí – obecní vodovod (účtováno přes spol. NOVA), vedení NN, kanalizace svedena do žumpy, vytápění je ústřední. Možnost parkování na vlastním pozemku. Ke dni ocenění je objekt bez využití, kolaudován byl jako stolařská dílna, nicméně jej lze bez větších investic užívat i k jiným účelům – skladovacím, montážním, jiná výroba, s administrativním zázemím.

Budova je postavena na pozemku parc. č. 289/1, pozemky parc. č. 287/37 a 1365/34 navazují na zastavěnou plochu parc. č. 289/1 v jednotném funkčním celku.

Zastavěná plocha stavby: 1 307,45 m²
Pozemky celkem: 3 611,00 m²

POPIS NEMOVITÝCH VĚCÍ:

Stavba č. p. 508 na pozemku parc. č. 289/1

Jedná se o nepodsklepený zděný objekt, částečně dvoupodlažní, původně vystavěn jako zemědělská stavba v areálu zemědělského družstva. V následujících letech byla provedena rekonstrukce a přístavby do dnešní podoby, kdy poslední využití stavby byla truhlářská výroba s lakovnou, včetně administrativního a soc. zázemí.

Dispoziční řešení:

  1. NP – výroba, dílna, lakovna, sklady, soc. zařízení se šatnami, elektrorozvodna, 2x kotelna
  2. NP – hala, 3x kancelář, kuchyňka, soc. zařízení

 Venkovní sklad na pozemku parc. č 289/1

Otevřený přístřešek přistavěný k severovýchodní straně objektu č. p. 508 o půdorysu 14,10 x 6,65 m. Konstrukce z dřevěných pilířů, střecha pultová s plechovou krytinou a pozink. klemp. prvky. Podlaha zámková dlažba, boční strany zakryty.

credit_card

Vyvolávací cena: připravujeme

place

Adresa: Velká Polom, Ostrava

gavel

Forma prodeje: elektronická dražba

Začátek dražby: připravujeme
Nejnižší podání: připravujeme
Min./max. příhoz: připravujeme
Dražební jistota: připravujeme
Jednací číslo dražby: připravujeme

phone

Prohlídky: možno dohodnout telefonicky +420 777 892 239 nebo e-mailem info@insolvenciagroup.cz

DOKUMENTY KE STAŽENÍ:

Znalecký posudek – na vyžádání

Pokyn zajištěného věřitele – na vyžádání

Dražební vyhláška – na vyžádání

Další nemovitosti na prodej

Prodej stavebního pozemku 836 m2, Mikulovice u Pardubic

5 425 640 Kč

Prodej podílu 1/6 bytové jednotky 3+1, Chotěboř

290 000 Kč

Prodej novostavby rodinného domu 4+kk, Mikulovice, Pardubice

10 990 000 Kč

Prodej souboru pozemků, Veselí nad Moravou

CENU NABÍDNĚTE

Prodej podílu 1/8 rodinného domu se třemi BJ, Brno

ZPENĚŽENO