Prodej komerčního areálu, Bor u Tachova

ODLOŽENO

Lokalita

Popis

Z pověření insolvenčního správce vám nabízíme z majetkové podstaty dlužníka ke zpeněžení komerční areál v obci Bor u Tachova.

Předmětem prodeje je stavba občanského vybavení umístěna na pozemku parc. č. st. 413, dále pozemek ostatní plochy parc. č. 2834 a zemědělská stavba bez čp/če umístěna na pozemku parc. č. St. 369/2 (bez tohoto pozemku) v obci Bor v Plzeňském kraji, zapsaná na LV č. 872 k. ú. Bor u Tachova. Obec Bor se nachází v okrese Tachov v Plzeňském kraji. Od Tachova leží obec 14 km jihovýchodně, na dálnici D5 z Prahy do Norimberka.

Hlavní budova je jednopodlažní a zděná, s částečně obytným podkrovím a je využívána jako prodejna potravin. Exteriér je z části od silnice v dobrém stavu, stavba má fasádu v bílé barvě, na fasádě jsou umístěny reklamní poutače a osvětlení. V zadní části domu, která není z ulice viditelná, je fasáda stavby původní. Okna jsou bílá plastová, na skleněných tabulích jsou vylepeny reklamy. Okna v zadní části domu jsou osazena mřížemi. Stavba má sedlovou střechu, střešní krytina je tvořena keramickými taškami. Střecha je po celé délce osazena okapem s hnědým nátěrem. Vstup do objektu je umožněn prosklenými posuvnými dveřmi, vchod do objektu je zastřešen. Vjezd do objektu je umožněn plechovými rolovacími vraty, která jsou umístěna v jeho pravé části. Interiér prodejny je v dobrém technickém stavu, stěny jsou v bílé barvě, na stropě jsou umístěny bílé sádrokartonové podhledy, podlahu tvoří keramické dlaždice. V podkroví objektu, kam vede dřevěné schodiště, se nachází obytný pokoj. Před objektem se nachází zpevněná komunikace ze zámkové dlažby, která slouží jako parkoviště pro prodejnu potravin.

Dále je předmětem prodeje zemědělská stavba bez čísla popisného na pozemku parc. č. St. 369/2 (bez tohoto pozemku). Stavba je z části dvoupodlažní a je v původním stavebně technickém stavu. Střecha je sedlová, fasáda domu je původní s bílou omítkou. Objekt je možné v přízemní části využívat jako další prodejnu či obchodní prostor, první nadzemní podlaží pak jako zázemí.

Zastavěná plocha hlavní stavby: 505 m² 

Užitná plocha hlavní stavby: 455 m² 

Zastavěná plocha zemědělské stavby bez čp: 369 m² 

užitná plocha zemědělské stavby: 415 m² 

Výměra pozemků celkem: 1274 m² 

POZEMKY:

Pozemek parc. č. st. 413 je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 888 m². Parcela parc. č. 2834 je evidována jako ostatní plocha s výměrou 386 m² .

Pozemek parc. č. 2834 je dle vedoucího odboru výstavby a územního plánování veden v územním plánu jako součást plochy zeleň – ostatní.

NÁJEMNÍ SMLOUVA:

Aktuálně v areálu podniká nájemce s řádně uzavřenou nájemní smlouvou. Nájemní vztah byl sjednán na dobu určitou, od 1. 6. 2010 do 31. 3. 2020. Nájemné bylo sjednáno ve výši 40 000 Kč měsíčně. Nájemní vztah je možné ukončit písemnou dohodou obou smluvních stran. Smluvní strany se také dohodly, že nezaplatí-li nájemce nájemné v termínu jeho splatnosti, smluvní vztah skončí posledním dnem kalendářního měsíce.

info_outline

Cena: ODLOŽENO

place

Adresa: Bor u Tachova

gavel

Forma prodeje: přímý prodej – prodej nejvyšší nabídce

phone

Prohlídky: možno dohodnout telefonicky +420 777 892 239 nebo e-mailem info@insolvenciagroup.cz

DOKUMENTY KE STAŽENÍ:

Znalecký posudek – na vyžádání
Pokyn zajištěného věřitele – na vyžádání

Další nemovitosti na prodej

Prodej stavebního pozemku 836 m2, Mikulovice u Pardubic

5 425 640 Kč

Prodej podílu 1/6 bytové jednotky 3+1, Chotěboř

290 000 Kč

Prodej novostavby rodinného domu 4+kk, Mikulovice, Pardubice

10 990 000 Kč

Prodej souboru pozemků, Veselí nad Moravou

CENU NABÍDNĚTE

Prodej podílu 1/8 rodinného domu se třemi BJ, Brno

ZPENĚŽENO