Prodej nemovitosti, Opatovice u Hranic

ZPENĚŽENO

Lokalita

Popis

Z pověření insolvenčního správce vám nabízíme prodej zemědělské usedlosti v obci Opatovice u Hranic (OBJEKT K DEMOLICI).

Budova bez čp/če na pozemku označeném jako stavební parcela p.č. 182/2 (pozemek ve vlastnictví jiného vlastníka – zapsané na LV č. 177) v katastrálním území Opatovice u Hranic.

Nemovitost je zapsána na listu vlastnictví č. 451 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrálního pracoviště Hranice pro obec Opatovice a katastrální území Opatovice u Hranic.

Budova stojí na pozemku ve vlastnictví jiného subjektu, taktéž přístup k budově je přes pozemek v majetku jiného vlastníka. Přístup (příjezd) po zpevněné cestě cca 30 m západně od budovy. Původní pravděpodobně zemědělská stavba je přízemní bez podsklepení, zděná s dřevěným trámovým stropem s podbitím, střecha sedlová s dřevěným vázaným krovem, krytina tašková, vnitřní omítky hladké, taktéž vnější omítky hladké běžného provedení. Na severovýchodní straně je přízemní přístavek s pultovou střechou. Budova má tři samostatné části vzájemně průchozí – vstupní část o ploše 18,1 m², hlavní část s plochou 88,5 m² a poslední nepřístupná část o velikosti 22,8 m². Malá světlá výška je 2,2 m. Boční přístavba je o ploše 12,2 m².

Nemovitost není schopna jakéhokoliv užívání, nachází se v havarijním stavu – nutná demolice (oprava či rekonstrukce by byla nehospodárná). Podlaha betonová, okna a dveře chybí, z větší části původní strop poškozený škůdcem a vlhkostí či zřícený, střešní krytina místy zcela chybí a tak i krovová soustava poškozena a staticky narušena. Obvodové a vnitřní zdivo (cihla, plynosilikát, atd.) poškozené zatékáním a vzlínající vlhkostí, schody na půdu chybí. Oplechování zcela chybí, taktéž bleskosvod, nemovitost není napojena na žádné inženýrské sítě a ani uvnitř budovy nejsou provedeny žádné rozvody (elektro, voda, apod.). Podbití krovové soustavy je provedeno z ekologicky nebezpečného materiálu (pozdější likvidace vyžaduje zvláštní nakládání).

info_outline

Cena: ZPENĚŽENO

place

Adresa: Opatovice u Hranic

gavel

Forma prodeje: přímý prodej – prodej nejvyšší nabídce

phone

Prohlídky: možno dohodnout telefonicky +420 777 892 239 nebo e-mailem info@insolvenciagroup.cz

Dokumenty ke stažení:
Znalecký posudek – na vyžádání
Pokyn zajištěného věřitele – na vyžádání

Další nemovitosti na prodej
Nebyly nalezeny žádné výsledky.